رزومه دکتر حسن اسلامیان کوپایی

فرمانده پایگاه بسیج اتحادیه صنف مشاورین املاک تهران عضو جلسات تحول آموزش و پرورش ناظر شهرداری تهران مدرس دانشکده حقوق تحصیلات حوزوی تا پایان لمعه تحصیلات دانشگاهی دکتری تکنسین هواپیما مدیریت دولتی مداح و ذاکر اهل بیت عضو اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران عضو هیپت امنا مسجد خواجه یعقوب تولیت موقوفه شمس کوپایی عضو هییت

اهداف دکتر حسن اسلامیان کوپایی

برنامه ها: ۱-محدود کردن شورای حل اختلاف با توجه به اینکه از ۵ طبقه اتحادیه املاک ۲ طبقه اخصاص به شورای حل اختلاف دارد و با ورود مردم به این مکان طوری در اذهان انها تداعی میگردد که اکثر مشاورین املاک متخلف میباشند که این تشکیلات اینگونه توسعه یافته است و این دور از انصاف

Top