بایگانی برچسب: حافظ شیرازی، حافظ، شیراز، اصفهان، کوهپایه، زادگاه حافظ، شعر

کوهپایه: زادگاه حافظ (شیرازی !!!)

کوهپایه: زادگاه حافظ (شیرازی !!!)

ویکی پرسش: تذکره‌نویسان نوشته‌اند که اجداد او از کوپای (کوهپایه) اصفهان بوده‌اند، نیای او در ایام حکومت اتابکان سلغری از آنجا به شیراز آمده‌اند.   فارس: مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گفت: برخی مورخان اصل و زادگاه حافظ شیرازی را در منطقه کوهپایه اصفهان دانسته‌اند. اسحاق طغیانی به این هم اشاره کرد

Top