میراث فرهنگی کوهپایه

۱٫کاروانسرای عباسی کوهپایه ۲٫چشمه آبگرم ورتون ۳٫آب انبارهای موجود در شهر کوهپایه ۴٫ساختمانهای قدیمی محله تودشک چویه (خانه نهنگی) ۵٫بازار قدیمی شهر کوهپایه ۶٫کاروانسرای عباسی سجزی ۷٫مزرعه حاج حسن ۸٫منازل قدیمی شهر کوهپایه ۹٫آب انبارهای موجود در روستاهای بخش ۱۰٫امامزاده حضرت قاسم بن موسی (ع) (امامزاده قاسم) ۱۱٫امامزاده حضرت احمد بن موسی (ع) فشارک ۱۲٫امامزاده

آشنایی با بخش کوهپایه

کوهپایه شهری است تاریخی که در ۷۰ کیلومتری شرق شهر اصفهان واقع شده‌است. این شهر از طرف شمال با شهرستان اردستان از طرف جنوب با شهر هرند ( بخش‌های جلگه، بن رود (شهرورزنه)و جرقویه علیا و سفلی) و از طرف شرق با شهرستان نائین و از طرف غرب با شهرستان اصفهان در ارتباط است. این شهر از نظر

Top