مطالب موضوع مشارکت

تجمیع و مشارکت ۱۲ واحد ملک ۵۰تا ۱۲۰متری به مساحت ۱۰۰۰متر با توافق ۵۰درصد

۱۲ واحد ملک ۵۰تا ۱۲۰متری ۵۰درصد سازنده ۵۰ درصد مالکین درصد هر منزل ۶۰ بعلاوه ۲ میباشد ارسال نمونه واحد های ساخته شده سازنده و سپردن ودیعه جهت معرفی ملک و اخذ تعیین نقشه الزامی است گوگل سایت زادگاه حافظ کوهپایه بخش اقتصادی بخش املاک املاک وحید شادکامی و نوید با مدیریت دکتر اسلامیان کوپایی

مشارکت ۱۲ملک مساحت۱۰۰۰متر دولاب خاوران ۵۰در ۵۰

تعداد ملک:۱۲ ملک تجمع:بافت فرسوده گوگل سایت زادگاه حافظ بخش اقتصادی واحد املاک فروش و اجاره و مشارکت املاک وحید با مدیریت دکتر اسلامیان کوپایی با کارشناسان و حقوقدانان دکتری و فوق لیسانس در مناطق ۲۲ گانه تهران و کلان شهر ها املاک وحید افتخار دارد که مشتریان خود را با هر مقدار نقدینه گی

Top