23 مه 2019

23 مه 2019بایگانی مطالب ماهانه:

فروش آپارتمان نقلی ۳۹متری شکوفه با وام ۶۰ملیونی و رهن۴۰ملیون نقدی ۱۶۵ملیون حیاط اختصاصی

فروش آپارتمان نقلی ۳۹متری شکوفه پارکینگ موتور دارد ۵-انباری دارد دارای حیاط اختصاصی ۶۰متر ی دو کله دارای دو درب از دو کوچه درب ماشین رو و درب ورودی ۴۰ملیون رهن وام ۶۰ ملیون اوراق بنام خریدار میشود فقط با ۱۶۵ملیون در بهترین نقطه تهران صاحب خانه شوید املاک وحیدشادکامی و نوید با مدیریت دکتر

Top