30 سپتامبر 201530 سپتامبر 2015

30 سپتامبر 2015بایگانی مطالب ماهانه:

مساجد تاریخی کوهپایه

مساجد تاریخی کوهپایه

مسجد جامع کوهپایه – مسجد جامع زفره – مسجد خواجه یعقوب – مسجد دلاوران جشوقان – مسجد تالار – مسجد قدمگاه – مسجد آجری یا زعفرانی ۱- مسجد جامع کوهپایه متعلق به دوره سلجوقیان می باشد که گنبد آن قبل از اسلام مربوط به زمان ساسانیان بوده است. چهل ستون مسجد در سال ۸۰۰ میلادی

میراث فرهنگی کوهپایه

۱٫کاروانسرای عباسی کوهپایه ۲٫چشمه آبگرم ورتون ۳٫آب انبارهای موجود در شهر کوهپایه ۴٫ساختمانهای قدیمی محله تودشک چویه (خانه نهنگی) ۵٫بازار قدیمی شهر کوهپایه ۶٫کاروانسرای عباسی سجزی ۷٫مزرعه حاج حسن ۸٫منازل قدیمی شهر کوهپایه ۹٫آب انبارهای موجود در روستاهای بخش ۱۰٫امامزاده حضرت قاسم بن موسی (ع) (امامزاده قاسم) ۱۱٫امامزاده حضرت احمد بن موسی (ع) فشارک ۱۲٫امامزاده

Top