عرضه انواع سبزی خرد شده بهداشتی با پیک رایگان درب منازل در مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۷۸۵۲۹

محل: تهران، خیابان خاوران خیابان سادات {عبدالحسین شیرازی) نبش کوچه شعبانی پ ۱۲۱

,فروشگاه سوپر اسلامیان کوپایی

گوگل سایت زاد گاه حافظ کوهپایه بخش اقتصادی پیک رایگان درب منزل

تلفن :۰۹۳۸۳۲۷۸۵۲۹

Top