تجمیع و مشارکت ۱۲ واحد ملک ۵۰تا ۱۲۰متری به مساحت ۱۰۰۰متر با توافق ۵۰درصد

۱۲ واحد ملک ۵۰تا ۱۲۰متری
۵۰درصد سازنده ۵۰ درصد مالکین
درصد هر منزل ۶۰ بعلاوه ۲ میباشد
ارسال نمونه واحد های ساخته شده سازنده و سپردن ودیعه جهت معرفی ملک و اخذ تعیین نقشه الزامی است
گوگل سایت زادگاه حافظ کوهپایه بخش اقتصادی بخش املاک
املاک وحید شادکامی و نوید با مدیریت دکتر اسلامیان کوپایی
با کارشناسان و حقوقدانان دکتری و فوق لیسانس در مناطق ۲۲ گانه تهران و کلان شهر ها
عزیزان من بخش اعظم سرمایه شما در مسکن میباشد پس توجه داشته باشید که این سرمایه عظیم را با مراجعه به حقوقدانان مصون و محفوظ بدارید
کلیه مشتریان املاک که بمدت ۳سال متوالی،یک ملک را از طریق این املاک اجاره داده یا اجاره کرده اند کمسیون انها منهای ارزش افزوده و مالیات ان رایگان میباشد

Top