یک نظر

  1. ناشناس ۱۱ شهریور ۱۳۹۴۱۱ شهریور ۱۳۹۴ گفته:

    با سلام روستای فشارک چندین استاد تمام و هیت علکی دارد که نام آنها برده نشده است.

Top