منابع و مکانهای طبیعی

۱-  مناطق کوهستانی جبل، زفره، فشارکو سنگ زبر تودشک که از مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا می‌باشد.

۲-چشمه آبگرم زفره که به دلیل داشتن محلولهای معدنی در رفع بیماریهای خاص پوستی مؤثر است و از زمان صفویه تا بحال مورد توجه بوده‌است.

۳-  کوه فشارک ( یا کوه مارشنان یا کوه مس) با ارتفاع ۳۳۳۰ متر در قسمت شمالی روستای فشارک قرار دارد

Top